Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatWrzesie 18 2020 15:53:41 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wiceyrektor
Mariola Hajduk
Menu główne

REKRUTACJA 2020/2021
Inspektor Ochrony Danych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2020

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Znak Jakości Szkoły 2014

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Zabkowice Slaskie

www.cg.edu.pl

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
O bezpieczeństwie – spotkanie z klasą dziennikarską
O bezpieczeństwie – spotkanie z klasą dziennikarską

2 kwietnia uczniowie I klasy dziennikarskiej ząbkowickiego Liceum Ogólnokształcącego gościli w klasie „Szychy” naszego powiatu.

Tym razem swoją obecnością zaszczycili nas Komendant Policji p. A. Wilczewski i Komendant Straży Pożarnej M. Wydmuch. Nie zabrakło również pana Starosty Ryszarda Nowaka oraz dyrektora naszego Liceum p. Wiesławy Kurzyńskiej. Spotkanie, które zostało zorganizowane przez p. Elżbietę Brylińską, miało na celu uświadomienie nam działania jednostek ratunkowych na terenie naszego powiatu, nawiązania kontaktu między nami - młodymi dziennikarzami, a owymi instytucjami społecznymi oraz przedstawienia gościom, jak ich praca jest odbierana przez młodzież.
Na wstępie głos zabrała p. Brylińska, witając serdecznie wszystkich przybyłych na to spotkanie. Następnie po przedstawieniu przez p. Starostę obu panów głos zabrał Komendant Policji. Opowiedział o zajęciach i działaniach policjantów na terenie powiatu. Zostaliśmy zapoznani z wymogami rekrutacji oraz szkołami policyjnymi, które istnieją na terenie naszego kraju. Na koniec wystąpienia zachęcał nas do współpracy z rzecznikiem prasowym policji. Po zakończeniu „pałeczkę” przejął Komendant Straży. Zaczął od informacji o czadzie, o profilaktyce, zagrożeniu, jakie ze sobą niesie, a zakończył to przykładami paru sytuacji, jakie miały miejsce na terenie naszego miasta. Wyraził zadowolenie ze współpracy z policją. Powiedział także, na czym polega jego praca, rekrutacja do straży pożarnej oraz jej zadania wobec społeczeństwa. Kończąc swoją wypowiedź, gorąco nas zachęcał do współpracy a nawet do odwiedzenia jednostki straży pożarnej w Ząbkowicach śląskich .
Bardzo rzetelnie do tego spotkania przygotowała się młodzież. Stawiała szereg pytań pod adresem obu gości. Rozmawialiśmy na temat numeru 112, o jego wadach, zaletach oraz jak miałby funkcjonować w przyszłości. Pytania kierowaliśmy głównie w stronę p. Komendanta Policji. Dociekaliśmy, czym jest i jakie znaczenie ma zatrzymywanie młodych ludzi, co wpłynęło na brak szacunku ze strony młodzieży oraz analizowaliśmy wydarzenia „z życia wzięte”. Po skończeniu pożegnaliśmy gości gromkimi brawami. Podziękowaliśmy im za przybycie oraz za zaproponowanie współpracy.

Krzysztof Cupiał

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Wojewódzka konferencja w kwestii kształcenia zawodowego
Wojewódzka konferencja w kwestii kształcenia zawodowego

Wypowiedź Kierownika Wydziału Oświaty Ząbkowickiego Starostwa, pani Ewy Kierepki-Czeleń

W dniach 30 – 31 marca w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie odbyła się wojewódzka konferencja z udziałem kierowników Wydziałów Oświaty Dolnego śląska. Gospodarzem konferencji był Ząbkowicki Starosta Ryszard Nowak, a przewodniczyła jej pani Ewa Kierepka-Czeleń, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Ząbkowickiego. Została zorganizowana z inicjatywy Ząbkowickiego Starosty i Starosty Bolesławieckiego, Przewodniczącego Konwentu Starostów, Cezarego Przybylskiego. Poświęcono ją zapowiadanym zmianom w kształceniu zawodowym. W związku z trwającymi pracami dotyczącymi zmian w podstawach programu kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej w czerwcu 2008 powołała zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego i grupę samorządową województwa dolnośląskiego, któremu przewodniczy Cezary Przybylski. Warto podkreślić, że w grupie ekspertów pracujących na programem zmian znajduje się dyrektor Wydziału Edukacji Starosta świdnicki, pan Stanisław Szelewa.
Dwudniowe obrady służyły wypracowaniu wniosków, które zostaną przedłożone przewodniczącemu konwentu celem ich przedstawienia Ministerstwu Oświaty. Konferencja umożliwiła uczestnikom wskazanie ekspertom zespołu ministerialnego pewnych kwestii oddolnych Należałoby uwzględnić je na etapie zmian. Od 2012 r. wejdzie w życie nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego, a obudowa programowa wymaga przygotowania nie tylko merytorycznego, ale także bazowego.
Bardzka konferencja to inicjatywa oddolna, która ma być konstruktywna wobec planów ministerialnych, bowiem samorządy inwestują w oświatę i mają prawo mieć wpływ na założenia. Samorządy doskonale orientują się w zakresie faktycznych możliwości, powinny zatem mieć prawo weryfikowania założeń teoretyków, a często bywa, nie praktyków.

Zarejestrowała Elżbieta Brylińska
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
XVI Tarnogórski Konkurs Poetycki imienia ks. Jana Twardowskiego
"Szesnasty raz zwracamy się do młodych twórców z całej Polski z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski.
Ks. Jan “od mrówki, ważki, biedronki” w swojej poezji łączy humor z powagą, rzeczom małym, szczegółom nadaje rangę wielkości, uczy zachwytu nad światem, wielkiej miłości do ludzi. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje świat przyrody, o którym mówi jak o wyjątkowym darze, pamiątce raju. Stawia pytania o Boga, świat i człowieka, stwierdzając: prawdę przynosi deszcz.
Mamy nadzieję, że ta refleksja będzie inspirowała do poetyckich rozmyślań nad światem i życiem, do dzielenia się własnymi przeżyciami.
Oczekujemy, jak zawsze, od P.T. Autorów nadsyłania wierszy mówiących o zawiłości duszy, mając nadzieję, że nie zabraknie im pogody, humoru i przemyśleń o pięknie naszego ziemskiego raju."

Organizatorzy

Pełen regulamin konkursu znajdziecie w rozwinięciu wiadomości.
„Programowalne klocki Lego"
25 marca b.r. na Politechnice Wrocławskiej odbyły się niecodzienne w swej tematyce i przesłaniu zajęcia pt. „Programowalne klocki Lego”, prowadzone przez dr Marka Piaseckiego i dr Pawła Rogalińskiego. Wzięli w nich udział uczniowie z kl. 1c III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach śl., pod opieką p. mgr Ewy żuk i p. mgr Marioli Hajduk.
Celem zajęć było zaprezentowanie interesujących faktów dotyczących technologii i tajników programowania robotów. Na spotkanie złożyła się część teoretyczna i praktyczna – prezentacja multimedialna oraz pokaz możliwości dzisiejszej techniki, czyli ujrzenie na własne oczy, jak litery z ekranu zamieniają się w czynności i poruszają robotami (Bogdan). To niewątpliwie ciekawe i pouczające doświadczenie, szczególnie gdy pośród uczniów znaleźli się bardzo zainteresowani zagadnieniem programowania. Młodzież oglądała pracę robotów, które poruszały się po rozpoznawanych przez siebie liniach, rozróżniały kolory a nawet odpowiadały uśmiechem na uśmiech.
Ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem wykazali się studenci, którzy mieli dobry kontakt z młodzieżą. Studenci bardzo nam pomagali. Przynieśli nawet robota, którego sami wykonali. Mogliśmy sami w nim coś „pogrzebać”. Uczyliśmy się robiąc wszystko sami – wspomina Danusia. Pokazali młodzieży fragment swojej pracy, dzieląc się z nimi swoimi odkryciami. Fajnie jest posterować robotami, patrzeć, jak one wykonują polecenia. Może kiedyś stworzymy lepszego robota niż Japończycy – dodaje Małgosia.
Z wypowiedzi uczniów wynika, że takie wyjazdy są potrzebne, by oswajać się powoli z uczelnią, a także by poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Z pewnością jednak może okazać się to pomocne w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
Potwierdzeniem atrakcyjności zajęć jest chociażby fakt, że zajęcia, które miały trwać do godz. 13.00, zakończyły się około godz. 13.40, bo młodzieży żal było takie spotkanie opuszczać.

Aneta Klinke-Osadnik
Photobucket Photobucket Photobucket
Konkurs pod hasłem: „życie ,działalność i przesłanie Apostoła Narodów”
Konkurs pod hasłem: „życie ,działalność i przesłanie Apostoła Narodów”

23 marca w świdnicy miał miejsce konkurs dotyczący św. Pawła. Wzięło w nim udział wielu uczniów różnych poziomów naszego powiatu. Obecny rok jest Rokiem św. Pawła. Ma to być czas poświęcony postaci, życiu, nauczaniu i działalności apostoła. Z tej okazji Wydział Katechetyczny świdnickiej Kurii Biskupiej zorganizował Diecezjalny Konkurs „życie ,działalność i przesłanie Apostoła Narodów”. W pierwszym etapie –szkolnym- uczestniczyli zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych należących do Diecezji świdnickiej, przy czym każda z tych grup miała inny zestaw pytań.
Drugi etap- w świdnicy, odbył się 23 marca. Każdy z uczestników został miło przywitany. Nikt nie wracał z pustymi rękoma, ale z dyplomem za udział w konkursie. Warto wspomnieć co nieco o samej istocie jubileuszu i osobie, której jest on poświęcony. Papież Benedykt XVI 28 czerwca 2007 r., w przeddzień uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, ogłosił w Bazylice św. Pawła za Murami Rok św. Pawła, obchodzony w Kościele od 29 czerwca 2008r. do 28 czerwca 2009 r. Bezpośrednim powodem jest dwutysięczna rocznica urodzin Apostoła Narodów.
święty Paweł uznawany jest za jednego z twórców kościoła. Mimo iż nie należał do grona dwunastu apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi w Jego ziemskiej misji, swoją gorliwością przyczynił się do nawrócenia wielu ludzi. Jako pierwszy apostoł poświęcił się nawracaniu nie tylko żydów, lecz także wielu innych narodów ,zamieszkujących Imperium Rzymskie, dlatego właśnie jubileusz ma ekumeniczny charakter. Papież ,uzasadniając swoją decyzję, podkreślał ,że: „jak w początkach, tak i dziś Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje takich świadków i męczenników jak św. Paweł- niegdyś zawzięty prześladowca chrześcijan. (...) oślepiony Bożym światłem, bez wahania przeszedł na stronę Ukrzyżowanego i konsekwentnie poszedł za Nim. żył i pracował dla Chrystusa; dla Niego cierpiał i umarł. Jakże aktualny jest dzisiaj jego przykład!”.
Ciekawostką jest ,iż w związku z Rokiem św. Pawła w Bazylice św. Pawła za Murami powstanie kaplica ekumeniczna, mająca na celu sprawowanie liturgii niekatolickim wspólnotom chrześcijańskim.
Sama postać św. Pawła jest interesująca. Ukazany został jako zwykły (a zarazem -niezwykły) człowiek z krwi i kości, jak każdy z nas. Także zadziwiająco wiele można się od niego nauczyć.

Karolina Wawrocka
O pasji Grzesia Warzechy, ucznia ząbkowickiego LO
„Poświęcić życie dla kawałka drewna” – o pasji Grzesia Warzechy, ucznia ząbkowickiego LO

1.Jesteś maturzystą. Jakie planujesz studia??

GW - Moim celem są studia na Akademii Muzycznej. Jest to cel, który wytyczyłem sobie, będąc gimnazjalistą i staram się dążyć do tego. Jestem szczęśliwy, że będę miał możliwość realizacji swoich planów życiowych.

2.Na jakim instrumencie rozwijasz swoją pasję i jaka muzyka cię interesuje??

GW - Instrumentem , który towarzyszy mi przez większość mojego wolnego czasu, są skrzypce. Jest to jeden z najtrudniejszych instrumentów. Praca nad jego poznawaniem sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Otwiera on przed wykonawcą wielkie możliwości, jednak najpełniej realizuje się w muzyce klasycznej. Wykonywanie utworów największych wirtuozów tego instrumentu (N.Paganini, H.Wieniawski , F. Kreisler) dostarcza mi niepowtarzalnych emocji. Interesuje się także jazzem i gatunkami pochodnymi od jazzu. Gram również na fortepianie i to właśnie na nim staram się poznawać jazz.

3. W jakich okolicznościach zrodziło się Twoje zainteresowanie muzyką??

GW.- Wszystko zaczęło się od kupna pianina. Kiedy moja starsza siostra rozpoczęła naukę gry na fortepianie, ja także chciałem zająć się muzyką. Mój wybór padł na skrzypce. Tym sposobem gram już ponad 12 latJ

4.Do jakich szkół muzycznych i gdzie uczęszczałeś??

GW - Swoją naukę rozpocząłem w PSM Ist. Im. F.Chopina w Kłodzku w klasie mgr Barbary Juniewicz. Od trzeciej klasy byłem prowadzony przez mgr Renatę Gadomską. W tym czasie brałem udział w ogólnopolskich przesłuchaniach młodych skrzypków, gdzie otrzymywałem wyróżnienia, co mnie mobilizowało do dalszej pracy. W roku 2003 po zdaniu egzaminów zostałem przyjęty do PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie do klasy mgr Janusza Gajownika, gdzie obecnie jestem w klasie dyplomowej.

5.Scharakteryzuj wymagania w szkole muzycznej??

GW - Podstawą sukcesów w edukacji muzycznej jest praca. Każdy instrument wymaga poświęcenia mu cierpliwości i czasu. Wbrew pozorom sam talent do muzyki nie wystarcza, ale jest motorem napędowym do dalszej pracy. Szkoła muzyczna otwiera przed młodym człowiekiem wiele perspektyw, ponieważ takie przedmioty jak zasady muzyki czy harmonia pozwalają na naukę kompozycji. Istnieją także przedmioty, które pozwalają na poznanie historii i literatury muzycznej.

6.W jaki inny sposób doskonaliłeś swoje umiejętności ??

GW - Doskonałym sposobem na doskonalenie swoich umiejętności są wakacyjne kursy muzyczne. Umożliwiają kontakt z wybitnymi pedagogami i spędzenie czasu w miłym towarzystwie.

7.Dlaczego wybierasz uczelnię w łodzi??
GW - Jest to uczelnia z dużymi tradycjami. Uczą tam wybitni pedagodzy, o czym świadczą sukcesy studentów tej uczelni. Mam zamiar tam studiować również z tego powodu, iż poziom skrzypków tej uczelni zawsze był wysoki. O tym, czy dostanę się na tą uczelnię, będą decydować egzaminy wstępne. Moje przygotowania są skoncentrowane właśnie w tym kierunku.

8. Jakie perspektywy otwiera ukończenie studiów muzycznych??

GW - Absolwent AM ma wiele możliwości. Oprócz grania w orkiestrach i działalności koncertowej ma możliwości pracy pedagogicznej. Dla mnie najważniejsze jest to, że będę miał możliwość robienia w życiu tego, co naprawdę lubię i sprawia mi frajdę. Jednak aby dotrzeć do tego poziomu, potrzeba ogromnej pracy. Nie każdy ma ochotę na to, by poświęcić swój wolny czas, w moim przypadku, dla „ kawałka drewna” J

9.W tym roku kończysz szkołę muzyczna II stopnia w Nysie. Jakim akcentem kończycie szkołę??

GW - W tym roku organizowany jest specjalny koncert dyplomantów z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej. Spośród dyplomantów zostało wyłonionych 7 muzyków, którzy wykonają solowe utwory z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. W moim wykonaniu będzie można usłyszeć I część I Koncertu skrzypcowego D-dur N. Paganiniego. Koncert odbędzie się 18 kwietnia o godz. 18 w Filharmonii Opolskiej. Serdecznie zapraszam!

Wywiad przeprowadziła Elżbieta Brylińska
Wiosenne gwiazdy 2009 26-28 marca
Wiosenne gwiazdy 2009 26-28 marca
Photobucket
Photobucket Photobucket
Więcej zdjęć w Czytaj więcej...
My, czyli humaniści, na Orkiestrze Titanic we Wrocławskim Teatrze Współczesnym 21 marca 2009 r.
My, czyli humaniści, na Orkiestrze Titanic we Wrocławskim Teatrze Współczesnym 21 marca 2009 r.
www.lozabkowice.pl


Photobucket Photobucket Photobucket
więcej zdjęć w rozwinięciu...
Przyjdź, kimkolwiek byś nie był!
Przyjdź, kimkolwiek byś nie był!
www.lozabkowice.pl
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket
KONKURS ,, MłODZI FILMOWCY"
KONKURS ,, MłODZI FILMOWCY"

www.lozabkowice.pl


Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
Cel konkursu:
• upowszechnienie wiedzy o technologii filmowej, animacji i reżyserii,
• rozpropagowanie nowych technologii informatycznych i multimedialnych,
• zainteresowanie młodzieży problematyką społeczną,
• zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych i ma związek z organizowanym po raz drugi Przeglądem Filmów Uczniowskich w Ziębicach.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
I. Film animowany (wykonany dowolną technologią, np. w programie Power Point lub programach do animacji komputerowej np. Cartoon Maker PL, Board FrazPC, Flash Macromedia).
II. Film krótkometrażowy (dokumentalny lub fabularny).
3. Maksymalny czas trwania filmu 10 minut. Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy obrażające czyjąś godność, zawierające treści wulgarne, propagujące niepożądane społecznie i wychowawczo zjawiska. Dopuszcza się prace zespołowe, np. reprezentacja szkoły.
4. Tematyka: tematy filmów powinny dotyczyć aktualnej problematyki społecznej, np. istotnych kwestii dla mieszkańców miasta, miejscowości, osiedla, grupy lub szkoły, życia młodzieży, problemów młodych ludzi itp.
5. Prace należy nagrać na płytę CD lub DVD. Do płyty należy dołączyć pisemną informację zawierającą następujące elementy:
- autor lub autorzy (imię i nazwisko), adres, szkoła,
- tytuł filmu,
- nazwa programu komputerowego, który został użyty do stworzenia filmu (dotyczy animacji),
- oświadczenie autora, że jest twórcą dostarczonego materiału filmowego,
- oświadczenie osób, które wystąpiły w filmie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w konkursie oraz w publicznym pokazie podczas II Przeglądu Filmów Uczniowskich w Ziębicach w czerwcu br.
6. Prace oceni niezależne 6-osobowe jury powołane przez organizatora konkursu, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny filmu, plastyki i literatury. Dwie osoby z jury będą reprezentowały młodzież.
7. Nagrody:
* I, II i III nagroda – udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez fachowców z dziedziny filmu, promocja filmu (m.in. przekazanie nagrodzonych filmów producentom) oraz nagrody rzeczowe m.in. oprogramowanie do obróbki cyfrowej filmów. Warto wspomnieć, że na kanwie ubiegłorocznego nagrodzonego filmu zostanie nakręcony film przez Telewizję Polską, a młodzi filmowcy mieli okazję zaistnieć w spotkaniach filmoznawczych.
8. Termin składania prac (osobiście lub pocztąwink do 30 maja 2009 roku. Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice.
9. 17 czerwca 2009 r. w Ziębicach zostanie zorganizowany II Przegląd Filmów Uczniowskich, na którym zaprezentujemy najlepsze produkcje. Wtedy też nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
10. Więcej informacji można uzyskać u organizatora konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, tel. 074 819 15 22, zspziebice@interia.pl. Osoba wyznaczona do udzielania informacji: Małgorzata Noculak.
List do Gimnazjalisty!
List do Gimnazjalisty! Drogi Przyjacielu!

Jesteś teraz w trzeciej klasie gimnazjum. Stoisz przed ważnym życiowym zadaniem. Musisz się zdecydować, jaką wybrać średnią szkołę. Należysz do wyjątkowego pokolenia. Masz przed sobą wiele ofert. Każda średnia szkoła czeka na Ciebie. Możesz spróbować swoich sił w każdej z nich. Chcę Cię namówić do poszukiwania takiej, która rzetelnie przygotowuje do matury. Bo musisz wiedzieć, młody Przyjacielu, że kolejnym ważnym etapem w procesie szkolnego i społecznego awansu będzie Twoja matura. Będziesz ją zdawał, jak egzamin po gimnazjum, przed okręgową komisją egzaminacyjną. Uzyskana liczba punktów podczas matury zadecyduje o tym, czy będziesz się mógł ubiegać np. o studia medyczne, czy też tylko o jakieś mało oblegane zaoczne. Stąd wniosek, że w Twoim interesie leży wybór liceum, które najlepiej przygotuje Cię do matury. Może pomyślisz sobie, czytając mój list: ”Co mi tu pani opowiada o studiach. Jestem dopiero w trzeciej klasie gimnazjum. Daleka do nich droga.” Jeśli tak myślisz, mylisz się. Sukcesy w życiu osiągają ludzie, którzy potrafią dalekosiężnie planować i podporządkowywać swoje działanie wyznaczonym celom. Im szybciej określisz je, dokonasz prawidłowego wyboru szkoły średniej. Ona Ci pomoże właściwie absolwenci tej szkoły. Są nimi wybitni lekarze, szanowani wśród mieszkańców, urzędnicy, nauczyciele, bankowcy. O mojej prawdomówności z pewnością przekona Cię Twój rodzic, wujek, ciocia, może babcia. Chcę Cię, młody Przyjacielu, przekonać do tego, żebyś uważnie przestudiował ofertę naszego Liceum. Jest ona następująca. Mamy doskonale przygotowane grono pedagogiczne do otwarcia następujących klas: matematyczno – informatycznej, przyrodniczej, ekologicznej, humanistycznej, dziennikarskiej, sportowej, ogólnej. Jakie klasy będą funkcjonować, zadecydujesz Ty swoim wyborem. Wielu uczniów osiągających słabsze wyniki nauczania obawia się przychodzić do nas. Myślą, że nie dadzą sobie tutaj rady. Dawniej rzeczywiście niechętnie przyjmowaliśmy uczniów słabszych. Teraz zmieniły się czasy. Każda szkoła chce pozyskać jak największą liczbę uczniów i swoje wymogi indywidualizuje. Przybliża system nauczania do możliwości swoich wychowanków. Stawia wymagania na miarę indywidualności, jednocześnie rzetelnie przygotowuje do matury. Możesz spróbować swoich sił. Jeśli tylko zechcesz się uczyć, pokonasz wszystkie trudności przy pomocy życzliwych nauczycieli. Dlatego chcę Cię namówić do wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach śl. Nie obiecuję, że łatwym kosztem będziesz zdobywał wysokie oceny. Obiecuję, że nie zmarnujesz tutaj czasu i że ta Szkoła stworzy Ci możliwości realizowania ambitnych celów. Bo przecież tylko pokonywanie trudów w pełni satysfakcjonuje.

Elżbieta Brylińska

Strona 127 z 132 << < 124 125 126 127 128 129 130 > >>
Copyright © 2015
2702093 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: