Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatStycze 18 2021 22:06:35 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wiceyrektor
Mariola Hajduk
Menu główne

REKRUTACJA 2020/2021
Inspektor Ochrony Danych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2020

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Znak Jakości Szkoły 2014

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Zabkowice Slaskie

www.cg.edu.pl

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Kryteria ocen

Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8b, tel./fax (74) 8 151674, 8 154129 http://www.lozabkowice.pl, sekretariat@lozabkowice.pl, dyrektor@lozabkowice.pl

Kryteria ocen

Język polski

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Wymagania edukacyjne dla klas I – III (po gimnazjum
Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej pracy pisemnej
Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej
Przeliczanie punktów prac pisemnych na oceny szkolne
Kryteria oceniania zadań maturalnych
Zasady oceniania prac uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) cz. 1
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) cz. 2
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej (po szkole podstawowej) cz. 1
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej (po szkole podstawowej) cz. 2

Języki obce

Kryteria oceniania z języków obcych
Kryteria i wymagania edukacyjne dla podręcznika NewSolutions poziom pre-intermediate
Kryteria i wymagania edukacyjne dla podręcznika NewSolutions poziom intermediate
Przedmiotowy system oceniania - język francuski
Przedmiotowy system oceniania – język niemiecki PP
Wymagania programowe z języka niemieckiego w klasie pierwszej – język niemiecki PP
Wymagania programowe z języka niemieckiego w klasie drugiej – język niemiecki PP
Wymagania programowe z języka niemieckiego w klasie trzeciej – język niemiecki PP
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego do Oxford Excellence for Matura (New Exam Builder).
Kryteria ocen z języka rosyjskiego w klasie 1 - po szkole podstawowej i po gimnazjum
Kryteria ocen i wymagania z języka rosyjskiego w klasie 2
Kryteria ocen i wymagania z języka rosyjskiego w klasie 3
KRYTERIA OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LICEUM CZTEROLETNIM
Oxford Solutions Gold Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego
Oxford Solutions Gold Pre-Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego
Język francuski - liceum czteroletnie

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Program nauczania. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dla uczniów klasy o profilu dziennikarsko – językowym

Matematyka

Wymagania edukacyjne w klasie I, zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne w klasie II, zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne w klasie III, zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne w klasie II, zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne w klasie III, zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne - elementy analizy matematycznej
Wymagania edukacyjne w klasie 1 poziom rozszerzony
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego

Biologia

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I - zakres podstawowy
Wymaganie edukacyjne z biologii w klasie II – zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III – zakres rozszerzony, cz. 2
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III – zakres rozszerzony, cz. 3
Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kryteria i wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie 1

Informatyka

Kryteria oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie 2 - Szkoła ponadgimnazjalna
Wymagania edukacyjne w klasie 3 - Szkoła ponadgimnazjalna
Wymagania edukacyjne w klasie 1 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 1 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.
Wymagania edukacyjne w klasie 2 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.

Chemia

Kryteria oceniania z chemii w liceum 3 letnim
Wymagania edukacyjne z chemii w klasach pierwszych, zakres podstawowy w liceum 3 letnim
Wymagania edukacyjne z chemii w kl. II, zakres rozszerzony w liceum 3 letnim
Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III, zakres rozszerzony w liceum 3 letnim
Kryteria oceniania z chemii z zakresu podstawowego dla liceum 4 letniego
Kryteria oceniania z chemii z zakresu rozszerzonego dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy pierwszej i drugiej, zakres podstawowy, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy pierwszej i drugiej, zakres rozszerzony, liceum 4 - letnie

Wychowanie fizyczne

Kryteria oceniania semestralnego dla liceum 3 i 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas drugich w liceum 3-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich w liceum 3-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych w liceum 4-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas drugich w liceum 4-letnim
Wymagania teoretyczne z wychowania fizycznego
Wymagania szczegółowe( sprawdziany umiejętności)

Fizyka

Kryteria oceniania klas 1, 2, 3, LO 3 letnie
Kryteria oceniania klas pierwszych LO 4 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka – podstawa klasa pierwsza LO 3- letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka - rozszerzenie klasa 3 LO 3-letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka- rozszerzenie dla klasy pierwszej LO 4-letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka – rozszerzenie klasa druga LO 3 – letnie (część pierwsza)
Przedmiotowy system oceniania fizyka – rozszerzenie klasa druga LO 3 – letnie (część druga)
Przedmiotowy system oceniania fizyka - podstawa klasa pierwsza LO czteroletnie

Historia

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych
Wymagania edukacyjne dla klas drugich
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich
Wymagania edukacyjne z historii, poziom rozszerzony "Zrozumieć przeszłość."
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I po szkole podstawowej, poziom podstawowy
Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I po szkole podstawowej, poziom podstawow
Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Zrozumieć przeszłość” historii na poziomie rozszerzonym dla klasy 1 po szkole podstawowej

Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych
Kryteria oceniania osiągnięć ucznia
Wymagania edukacyjne do historii i społeczeństwa -podręcznik Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Historia i społeczeństwo- wymagania edukacyjne dla kl. II i III. Program "Ciekawi świata."
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – klasa II „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy III - Historia i społeczeństwo, Rządzący i rządzeni

Elementy wiedzy o społeczenstwie

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu elementy wiedzy o społeczeństwie
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. – Elementy wiedzy o społeczeństwie klasa II

Wiedza o kulturze

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych
Wymagania edukacyjne dla klas drugich

Wychowanie do życia w rodzinie

Rozkład materiału z wychowania do życia w rodzinie
Cele edukacyjne - Wychowanie do życia w rodzinie
Tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasie I:
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE ZAKRES PODSTAWOWY

Religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy 1 dla liceum 4 letniego

Wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I
Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie- poziom rozszerzony "W centrum uwagi"
W centrum uwagi" poziom podstawowy, klasa 1 po szkole podstawowej

Przedsiębiorczość

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości

Geografia

Przedmiotowy system oceniania - poziom podstawowy i rozszerzony
Wymagania edukacyjne dla klas drugich i trzecich, poziom rozszerzony
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej

Przyroda

Przedmiotowy system oceniania z przyrody wraz z określeniem wymagań edukacyjnych
Wymagania edukacyjne z przyrody – część biologia kl. I
Wymagania edukacyjne z przyrody – część chemia klasa II
Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego – przyrody część fizyka – kl. III
Wymagania edukacyjne z przyrody – część geografia kl.II

Zespołowe gry sportowe

Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie II
Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie III

Filozofia

KRYTERIA OCENIANIA Z FILOZOFII W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - OPERON
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FILOZOFII W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - OPERON

Etyka

Kryteria oceniania z etyki dla klas I-III LO
Kryteria oceniania z etyki dla klas I-IV LO
Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I-III LO
Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I-IV LO
Copyright © 2015
2915424 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: