Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatCzerwiec 22 2024 20:01:10 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wicedyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2023/2024Ochrona danych osobowych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2023

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Kryteria ocen

Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8b, tel./fax (74) 8 151674, 8 154129 http://www.lozabkowice.pl, sekretariat@lozabkowice.pl, dyrektor@lozabkowice.pl

Kryteria ocen

Język polski

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Kryteria oceniania zadań maturalnych
Zasady oceniania prac uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) cz. 1
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) cz. 2
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej (po szkole podstawowej) cz. 1
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej (po szkole podstawowej) cz. 2
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 3 część 1
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 3 część 2
Przeliczanie wyniku procentowego na ocenę
Wymagania edukacyjne na oceny ponad słowami klasa 4
Zasady oceniania prac pisemnych

Języki obce

Zasady przydzielania uczniów do grup językowych

Język francuski

Przedmiotowy system oceniania - język francuski klasy po gimnazjum
Przedmiotowy system oceniania - język francuski liceum czteroletnie

Język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania - język angielski.
Oxford Solutions Gold Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego
Oxford Solutions Gold Pre-Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego

Język niemiecki

Wymagania edukacyjne dla klasy 1
Wymagania edukacyjne dla klasy 2
Wymagania edukacyjne dla klasy 3
Wymagania edukacyjne dla klasy 4

Język rosyjski

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Program nauczania. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dla uczniów klasy o profilu dziennikarsko – językowym

Matematyka

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego.
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego.
Przedmiotowy system oceniania z matematyki.
Wymagania edukacyjne dla klas czwartych zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas czwartych zakres podstawowy dla liceum 4 letniego

Biologia

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I - zakres podstawowy
Wymaganie edukacyjne z biologii w klasie II – zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III – zakres rozszerzony, cz. 2
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III – zakres rozszerzony, cz. 3
Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne - biologia - klasa 3 - zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne - biologia - klasa 3 - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne - biologia - klasa 4 - zakres rozszerzony

Edukacja dla bezpieczeństwa i podstawy ratownictwa medycznego

Kryteria i wymagania edukacyjne z przedmiotów edukacja dla bezpieczeństwa i podstawy ratownictwa medycznego

Informatyka

Kryteria oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie 1 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 1 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.
Wymagania edukacyjne w klasie 2 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 2 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.
Wymagania edukacyjne w klasie 3 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 3 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.
Wymagania edukacyjne w klasie 4 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.

Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy pierwszej i drugiej, zakres rozszerzony, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy trzeciej, zakres podstawowy, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy trzeciej i czwartej, zakres rozszerzony, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III, zakres rozszerzony w liceum 3 letnim
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy pierwszej i drugiej, zakres podstawowy, liceum 4-letnie
Kryteria oceniania z chemii dla liceum 3 i 4 letniego

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe kryteria oceniania semestralnego oraz warunki uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
Kryteria oceniania semestralnego
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych w liceum 4-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas drugich w liceum 4-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich w liceum 4-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas czwartych w liceum 4-letnim
Wymagania teoretyczne z wychowania fizycznego
Wymagania szczegółowe( sprawdziany umiejętności)
Regulamin

Fizyka

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy pierwszej zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy pierwszej zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy drugiej zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy drugiej zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy trzeciej zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy trzeciej zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy czwartej zakres rozszerzony

Historia

Historia klasa 2 po szkole podstawowej, pp.
Historia klasa 2 po szkole podstawowej, pr.
Historia klasa 1 po szkole podstawowej, pp
Historia klasa 1 po szkole podstawowej_zrozumieć przeszłość_zr
Historia, klasa 3 po szkole podstawowej, Poznać przeszłość, zp
Historia, klasa 3 po szkole podstawowej, Zrozumieć przeszłość, zr
Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Poznać przeszłość” historii dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum
Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Zrozumieć przeszłość” historii dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum
Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Poznać przeszłość” historii dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum
Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Zrozumieć przeszłość” historii dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum

Elementy wiedzy o społeczeństwie

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu elementy wiedzy o społeczeństwie
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. – Elementy wiedzy o społeczeństwie klasa II

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i czwartej technikum do programu nauczania „W centrum uwagi. Zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum

Wiedza o kulturze

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych
Wymagania edukacyjne dla klas drugich

Wychowanie do życia w rodzinie

WDZ tematyka zajęć klasa 1, 2, 3
WDZ na świadectwie
Wychowanie do życia w rodzinie - cele, treści, warunki realizacji 4 letnie liceum

Religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy 1 dla liceum 4 letniego

Wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne, klasa 1 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne, klasa 2 po szkole podstawowej

Przedsiębiorczość

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości

Geografia

Przedmiotowy system oceniania - poziom podstawowy i rozszerzony
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej

Zespołowe gry sportowe

Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie II
Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie III

Filozofia

KRYTERIA OCENIANIA Z FILOZOFII W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - OPERON
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FILOZOFII W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - OPERON

Etyka

Kryteria oceniania z etyki dla klas I-IV LO
Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I-IV LO
Copyright © 2015
5445018 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: