Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatLipiec 04 2022 00:33:53 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wiceyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2022/2023
Inspektor Ochrony Danych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2022

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Kryteria ocen

Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8b, tel./fax (74) 8 151674, 8 154129 http://www.lozabkowice.pl, sekretariat@lozabkowice.pl, dyrektor@lozabkowice.pl

Kryteria ocen

Język polski

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Wymagania edukacyjne dla klas I – III (po gimnazjum
Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej pracy pisemnej w kl. I-III
Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej w kl. I-III
Przeliczanie punktów prac pisemnych na oceny szkolne
Kryteria oceniania zadań maturalnych
Zasady oceniania prac uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) cz. 1
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) cz. 2
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej (po szkole podstawowej) cz. 1
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej (po szkole podstawowej) cz. 2
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 3 część 1
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 3 część 2

Języki obce

Język francuski

Przedmiotowy system oceniania - język francuski klasy po gimnazjum
Przedmiotowy system oceniania - język francuski liceum czteroletnie

Język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania - język angielski.
Oxford Solutions Gold Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego
Oxford Solutions Gold Pre-Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego

Język niemiecki

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LICEUM CZTEROLETNIM
Przedmiotowy system oceniania – język niemiecki PP po gimnazjum
Wymagania programowe z języka niemieckiego w klasie pierwszej – język niemiecki PP
Wymagania programowe z języka niemieckiego w klasie drugiej – język niemiecki PP
Wymagania programowe z języka niemieckiego w klasie trzeciej – język niemiecki PP

Język rosyjski

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Program nauczania. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dla uczniów klasy o profilu dziennikarsko – językowym

Matematyka

Wymagania edukacyjne w klasie III, zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne w klasie III, zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne - elementy analizy matematycznej
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego.
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich zakres rozszerzony dla liceum 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich, zakres podstawowy dla liceum 4 letniego.
Przedmiotowy system oceniania z matematyki.

Biologia

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I - zakres podstawowy
Wymaganie edukacyjne z biologii w klasie II – zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III – zakres rozszerzony, cz. 2
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III – zakres rozszerzony, cz. 3
Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony

Edukacja dla bezpieczeństwa i podstawy ratownictwa medycznego

Kryteria i wymagania edukacyjne z przedmiotów edukacja dla bezpieczeństwa i podstawy ratownictwa medycznego

Informatyka

Kryteria oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie 3 - Szkoła ponadgimnazjalna
Wymagania edukacyjne w klasie 1 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 1 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.
Wymagania edukacyjne w klasie 2 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 2 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.
Wymagania edukacyjne w klasie 3 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy.
Wymagania edukacyjne w klasie 3 - Szkoła ponadpodstawowa. Zakres rozszerzony.

Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy pierwszej i drugiej, zakres rozszerzony, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy trzeciej, zakres podstawowy, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy trzeciej i czwartej, zakres rozszerzony, liceum 4-letnie
Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III, zakres rozszerzony w liceum 3 letnim
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy pierwszej i drugiej, zakres podstawowy, liceum 4-letnie
Kryteria oceniania z chemii dla liceum 3 i 4 letniego

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe kryteria oceniania semestralnego oraz warunki uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
Kryteria oceniania semestralnego dla liceum 3 i 4 letniego
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich w liceum 3-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych w liceum 4-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas drugich w liceum 4-letnim
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich w liceum 4-letnim
Wymagania teoretyczne z wychowania fizycznego
Wymagania szczegółowe( sprawdziany umiejętności)
Regulaminy uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego

Fizyka

Kryteria oceniania LO 3 letnie
Kryteria oceniania LO 4 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka – podstawa klasa pierwsza LO 4 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka - podstawa klasa druga LO 4 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka- rozszerzenie klasa druga cz. 2 LO 3 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka – rozszerzenie klasa druga LO 4 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka – rozszerzenie klasa pierwsza LO 4 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka - rozszerzenie klasa trzecia LO 3 letnie
Przedmiotowy system oceniania fizyka - rozszerzenie klasa druga cz. 1 LO 3 letnie

Historia

Historia kl. 3 po gimnazjum pr cz 1
Historia klasa 2 po szkole podstawowej, pp.
Historia klasa 2 po szkole podstawowej, pr.
Historia klasa 3 po gimnazjum, pr. cz. 2
Historia klasa 1 po szkole podstawowej, pp
Historia klasa 1 po szkole podstawowej_zrozumieć przeszłość_zr
Historia klasa 2_cz. 1 pr. po gimnazjum
Historia klasa 2_cz. 2 pr. po gimnazjum
Historia, klasa 3 po szkole podstawowej, Poznać przeszłość, zp
Historia, klasa 3 po szkole podstawowej, Zrozumieć przeszłość, zr

Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych
Kryteria oceniania osiągnięć ucznia
Wymagania edukacyjne do historii i społeczeństwa -podręcznik Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Historia i społeczeństwo- wymagania edukacyjne dla kl. II i III. Program "Ciekawi świata."
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – klasa II „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy III - Historia i społeczeństwo, Rządzący i rządzeni

Elementy wiedzy o społeczenstwie

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu elementy wiedzy o społeczeństwie
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. – Elementy wiedzy o społeczeństwie klasa II

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i czwartej technikum do programu nauczania „W centrum uwagi. Zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum

Wiedza o kulturze

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych
Wymagania edukacyjne dla klas drugich

Wychowanie do życia w rodzinie

Rozkład materiału z wychowania do życia w rodzinie
Cele edukacyjne - Wychowanie do życia w rodzinie
Tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasie I:
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE ZAKRES PODSTAWOWY
„Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej - tematyka godzin w klasie 2
„Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej - tematyka godzin w klasie 3

Religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy 1 dla liceum 4 letniego

Wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne, klasa 1 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne, klasa 2 po szkole podstawowej

Przedsiębiorczość

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości

Geografia

Przedmiotowy system oceniania - poziom podstawowy i rozszerzony
Wymagania edukacyjne dla klas trzecich, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne dla klas drugich, zakres podstawowy. Po szkole podstawowej

Przyroda

Przedmiotowy system oceniania z przyrody wraz z określeniem wymagań edukacyjnych
Wymagania edukacyjne z przyrody – część biologia kl. I
Wymagania edukacyjne z przyrody – część chemia klasa II
Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego – przyrody część fizyka – kl. III
Wymagania edukacyjne z przyrody – część geografia kl.II

Zespołowe gry sportowe

Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie II
Wymagania edukacyjne z Zespołowych Gier Sportowych w klasie III

Filozofia

KRYTERIA OCENIANIA Z FILOZOFII W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - OPERON
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FILOZOFII W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - OPERON

Etyka

Kryteria oceniania z etyki dla klas I-III LO
Kryteria oceniania z etyki dla klas I-IV LO
Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I-III LO
Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I-IV LO
Copyright © 2015
4061581 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: