Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatLipiec 08 2020 09:44:43 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wiceyrektor
Mariola Hajduk
Menu główne

REKRUTACJA 2020/2021
Inspektor Ochrony Danych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2020

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Znak Jakości Szkoły 2014

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Zabkowice Slaskie

www.cg.edu.pl

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Cogito Ergo Sum

O PROJEKCIE: Projekt "Cogito ergo sum" - realizowany jest w III LO w Ząbkowicach Śl. W dwóch blokach. Jeden stanowią zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, drugi zajęcia rozwijające. Uczniowie, są również objęci wsparciem pedagogiczno - psychologicznym. Celem zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości i technologii informacyjnych jak i rozwinięcie u uczniów wiedzy, umiejętności i zainteresowań niezbędnych do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych i przyrodniczych. Poszerzenie i utrwalenie wiadomości, ma za zadanie przełamać niechęć do przedmiotów ścisłych, pomoże też uwierzyć we własne siły. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych form, aktywizujących metod pracy oraz programów multimedialnych. Młodzież ma możliwość uczestnictwa w wyjazdach na zajęcia studyjne pokazujące praktyczne wykorzystanie matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Zajęcia te realizowane przez wykładowców akademickich na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym.

Zobacz prezentację poniżej:

Ściągnij na swój komputer:

Pobierz plan zajęć.

Pobierz plan zajęć wyrównawczych.Przykładowe zajęcia

Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne

Spotkania realizowane są w grupach 15 osobowych w Ziębicach. Uczestnicy otrzymują wparcie z zakresu programów prewencyjnych przeciw działającym szeroko rozumianym uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, którzy szczególny nacisk kładą na umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, higieny pracy umysłowej, poznania swoich słabych stron i mocnych stron oraz umiejętności pracy w grupie. Młodzież oprócz ciężkiej pracy na zajęciach ma też czas na zabawę. Miła atmosfera Internatu w Ziębicach umożliwiała poznanie się nawzajem, służyła miłym, często "nocnym" rozmowom.

Zajęcia z przedsiębiorczości

Zajęcia realizowane są w formie modułowej, metodami symulacyjnymi i dotyczą funkcjonowania firmy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy, systemu podatkowego, praw konsumenckich, tworzenie biznes planu, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Wykorzystywane są programy multimedialne.

Język niemiecki

Jak powtarzać słownictwo w języku niemieckim? A może przez "bezpośredni kontakt ze słowem i sobą" Ewelina, Estera i Monika w konfiguracji: Nose (nos) - Finger (palec) - Kinn (broda) - Faust (pięść) Wizualizacja i kolorowe kartki to też dobry sposób na uczenie się idiomów np. "Ein Haar In der Suppe finden" (dosł. znajdować włos w zupie) - Mieć coś do zarzucenia.

Język angielski

Zabawa z językiem! Uczniowie uczą się posługiwać językiem angielskim. W sytuacjach zbliżonych do tych występujących na co dzień. Porównują siebie i przedmioty które ich otaczają.

Zajęcia z technologii informacyjnej

"Jak programować roboty?" - pytanie zadawali sobie uczniowie z klas informatycznych. Na zajęcia rozwijających z TI zgłębiamy tajniki programowania w języku C++. A w najbliższym czasie będziemy programować roboty z klocków LEGO. Zajęcia z technologii informacyjnej prowadzone w ramach projektu Unijnego "Człowiek-najlepsza inwestycja" wyrównują szanse edukacyjne grupy uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji. Ponadto przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania programów multimedialnych, programowania strukturalnego i tworzenia grafiki komputerowej.


Zajęcia z biologii

Realizując zadania projektu w ramach zajęć rozwijających z biologii nie tylko rozwijamy naszą komunikację językową, ale również uczymy się odpowiedzialności za naszą maturę i przyszłość. Praca w grupie motywuje i stwarza dobrą atmosferę do nauki.
Zajęcia z matematyki

Zajęcia najliczniej odwiedzane przez uczniów. Nawet humaniści zdają sobie sprawę, że czeka ich matura z matmy. Ciężka praca przynosi efekty. W naszej szkole od lat zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym wynosi 99%-100%.

Zajęcia z geografii

Æwiczenia na zajęciach polegają na: - rozwiązywaniu testów, - pracy z mapą, - rozwiązywaniu zadań praktycznych, - analiza materiałów źródłowych, danych statystycznych oraz wykresów, - nauce umiejętności wykorzystania informacji i przetwarzania, wyciągania wniosków, analizy i syntezy posiadanych danych. Ważną rzeczą dla młodzieży jest powtarzanie wybranych partii materiału. Uczniowie wyrazili również wielką chęć zajęć terenowych polegającą na poznaniu swojego regionu oraz wyjazdach na wyższe uczelnie.

Zajęcia z fizyki

Zajęcia wyrównawcze obejmują zagadnienia bieżące. Na zajęciach uczniowie aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Zajęcia z chemii

Uczniowie klasy IIa wykorzystując odpowiednie półogniwa samodzielnie montują ogniwa elektrochemiczne Volty i Daniela. Z satysfakcją odczytują wskazania włączonego w układ woltomierza. Jeszcze zmiana klucza elektrochemicznego na lepiej przewodzący jony i pojawia się napięcie! To naprawdę działa!Wyjazdy młodzieży III Liceum Ogólnokształcącym na wyższe uczelnie Wrocławia

Jednym z elementów projektu „Cogito ergo sum” realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Ząbkowickim a współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, były wyjazdy na wyższe uczelnie do Wrocławia. Z wyjazdów studyjnych w naszej szkole skorzystało w sumie 10 grup po 14 osób, głównie z klas maturalnych. Młodzież naszej szkoły na początku marca miała możliwość uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych z matematyki , fizyki, geografii, biologii i chemii. Spotkania z wykładowcami Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego na długo zapadną uczniom w pamięci. Pełni obaw na spotkanie szli „matematycy”. Doktor habilitowany Wiesław Szulczewski, który prowadził wykład z logiki, okazał się bardzo miły i sympatyczny. Szybko nawiązał dialog z młodzieżą, a sam temat przez niego omawiany podobał się i odpowiadał słuchaczom. Po ćwiczeniach uczniowie z naszej szkoły zostali pochwaleni, że są dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego. Z tej uwagi najbardziej ucieszyły się nauczycielki matematyki, a i sama młodzież podbudowała się trochę. Bardzo interesujące okazały się zajęcia z chemii. Uczniowie pod kierunkiem pani dr inż. Urszuli Piszcz oznaczali zawartość azotanów w warzywach. Poszły w ruch noże, rzodkiewki, marchewki, papryki i sałaty. Warto było się dowiedzieć, co zjadamy na co dzień. Szkoły nie dysponują takim sprzętem i gabinetami jak Politechnika Wrocławska , gdzie kolejna grupa projektu miała zajęcia fizyki ogólnej. Pani dr Anna Hajdusionek bardzo żywiołowo i energicznie opowiadała między innymi o rodzajach i właściwościach materiałów używanych do budowy stacji kosmicznych. W części praktycznej kierowała naszą młodzieżą, która samodzielnie mogła przeprowadzić ciekawe doświadczenia dotyczące zachowania ciał w niskich temperaturach, gęstości różnych materiałów. Nie mniej ciekawe wykłady i zajęcia praktyczne miały grupy biologiczne i geograficzne. Te pierwsze wysłuchały wykładu pana dr inż. Edwarda Grzysia na temat „Fizjologia roślin”. W drugiej części, uczestnicy zostali przetestowani z pytań maturalnych .Uff…! było ciężko, ale warto poznać swoje mocne i słabe strony. Grupa geograficzna nie musiała się pocić na swoich wykładach u dr hab. Ludwika ¯ołnierza. Na szczęście nie było musztry, a prowadzący okazał się bardzo sympatyczny. Uczestnicy mogli poznać „Biomy”( formacje roślinne i zwierzęce świata), ciekawostki przyrodnicze na ich temat. Po przerwie wysłuchali prelekcji o pracy w polskiej bazie na Spitsbergenie oraz poznali roślinność koła podbiegunowego. Ten element projektu okazał się bardzo ciekawy dla młodzieży, która zadowolona i pełna wrażeń wróciła do Ząbkowic. Może niektórzy wrócą - już po maturze, na uczelnie - ale jako studenci.Kolejna strona (2)

Copyright © 2015
2547245 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: