Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatPadziernik 01 2023 12:35:08 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wicedyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2023/2024Ochrona danych osobowych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2023

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Na wysokości zadania
Decyzja o przeniesieniu, zaplanowana w II kadencji Rady Powiatu w Ząbkowicach śl., została zrealizowana w bieżącym roku. Temu faktowi towarzyszyła gorąca atmosfera w toczących się dyskusjach zarówno w obrębie gron pedagogicznych wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, uczniów, rodziców jak i zdecydowanej większości mieszkańców tego miasta. Ta decyzja władz szczególnie dotknęła ZSP nr 1. Wyniknęło to z likwidacji tejże szkoły.

Dyrekcje wymienionych placówek zostały zobowiązane przez Starostwo do przygotowania nowych siedzib z dniem rozpoczęcia nowego roku. Przed nimi, nauczycielami, administracją i obsługą stanęło kłopotliwe zadanie przeniesienia całego sprzętu. Z LO trzeba było przetransportować wyposażenie z 21 gabinetów, sali gimnastycznej, siłowni, księgozbiór biblioteki, wystrój korytarzy, sprzęt i dokumentację sekretariatu, archiwum, narzędzia konserwatorów itp. Część sprzętu wywieziono „żukiem” przekazanym Szkole przez ZSP nr 1. W przeprowadzce wspomagali Liceum życzliwi ludzie z zespołów szkół ponadgimnazjalnych z Kamieńca, Ziębic i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Ząbkowic oraz wielu innych instytucji. Adam Kądziołka, współwłaściciel firmy RAPTOR, Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego, bezinteresownie pomagał Szkole w trudnej sytuacji, wykonując szereg kursów swoim transportem. Zdecydowana większość sprzętu została przewieziona dzięki temu Panu. Duża część grona pedagogicznego w okresie wakacji przewoziła sprzęt do nowych, przydzielonych im gabinetów. Całe wakacje z niezwykłym zaangażowaniem pracowała dyrekcja, administracja i obsługa. To oni wraz z konserwatorami organizowali i pomagali w załadowaniu i wyładowywaniu sprzętu. Dyrekcja składa serdeczne podziękowania obsłudze, panom i paniom: Janowi Zwijaczowi, Jerzemu Klimkowi, Elżbiecie Brzezińskiej, Teresie Baczyńskiej, Annie Zabłockiej i Elżbiecie Rutkowskiej a także uczniom, którzy pomagali w załadunku i rozładunku sprzętu. Nie sposób tutaj wszystkich wymienić, więc przytoczę nazwiska tych, którzy wielokrotnie przybywali w wakacje, by pomóc w przeprowadzce. Należą do nich: Krzysztof Szkorbut, Jakub Zwijacz, Wojciech Kozak, Katarzyna Kusiak, Rafał Różański, Tomek Stankiewicz, Borys święcicki, Przemek Grodecki, Katarzyna Furtan. Myślę, że uczniom, którzy szkole pomagali w czasie wakacji, należą się szczególne wyrazy uznania.

Dyrektor LO, pani Wiesława Kurzyńska, składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania przecież trudnego przedsięwzięcia. Na wysokości tego nadzwyczajnego zadania stanęła przede wszystkim dyrekcja, którą tworzą panie: Wiesława Kurzyńska i Anna Mazguła. Wielką pomocą służył sekretarz Szkoły, pani Anna Kydryńska a także księgowa, pani Maria Gmur. Nie odmawiał również pomocy były dyrektor ZSP nr 1, pan Edward żegadło.

Niełatwe zadanie także miały władze wykonawcze Starostwa, którym przewodniczy pan Ryszard Nowak jako Starosta powiatu ząbkowickiego. Szereg spotkań z gronami, uważne wsłuchiwanie się w życzenia nauczycieli, uczniów i rodziców doprowadziły do polubownych rozwiązań. żaden z pracowników wymienionych placówek nie utracił posady a Liceum Ogólnokształcące zyskało wspaniałą siedzibę. Zmiana budynku szkoły nie wpłynęła na obniżenie zainteresowania przez gimnazjalistów Szkołą. Wręcz przeciwnie. Z nowym rokiem szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym rozpoczyna naukę aż siedem pierwszych klas, co w pełni satysfakcjonuje zarówno dyrekcję jak i grono pedagogiczne i z pewnością należy uznać za sukces Szkoły. Nie dziwi przychylność uczniów i rodziców względem tej szkolnej placówki. Wyniki matur zewnętrznych potwierdzają wysoki poziom nauczania. Nie jest wszak tajemnicą, iż od czasu zdawania matur przez maturzystów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną wszyscy uczniowie zdają matury a Liceum osiąga najwyższe wyniki nauczania w powiecie. życzliwa atmosfera, zapewnienie bezpieczeństwa, wręcz partnerstwo uczniów i nauczycieli przy jednoczesnym stawianiu wysokich wymagań są atutem tej Szkoły.

To, co wydawało się niemal niemożliwe, budziło zwątpienie i przerażało, okazało się w praktyce realne. Mimo wielu trudów grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego przy Powstańców Warszawy 8b, poszerzone o nowych nauczycieli z ZSP nr 1, od pierwszych dni roku szkolnego rozpoczęło wytężoną pracę, by nie zatracić chlubnych tradycji wypracowanych przez ponad 60 lat w szkole przy ul Bohaterów Getta 37. Dyrekcja boryka się jeszcze z wieloma problemami natury organizacyjnej, ale już został opracowany harmonogram zajęć dla wszystkich klas i w gabinetach po prostu wre praca.

Copyright © 2015
4928442 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: