Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatLipiec 03 2022 23:27:10 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wiceyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2022/2023
Inspektor Ochrony Danych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2022

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Co dalej z budynkiem po III LO w Ząbkowicach śl. ?
- Jak powszechnie wiadomo, III Liceum Ogólnokształcące podczas wakacji 2007 r wyprowadziło się z budynku. Minęły trzy miesiące od czasu, odkąd stanowi on pustostan. Czy nie jest narażony na dewastację?

RN – W dniu, w którym Liceum wyprowadziło się z budynku, tj. 31 sierpnia 2007 r., Starostwo przekazało go firmie ochroniarskiej. Od 31 sierpnia 2007 r. od godz. 24.00 przejęła ona ochronę nieruchomości po III LO przy ul. Bohaterów Getta , instalując system elektronicznego monitoringu za kwotę 5 766,94 zł brutto oraz całodobowy dozór za kwotę 200 zł netto + VAT miesięcznie.

- Co dalej z tym budynkiem?

RN – Zarząd Starostwa przyjął taką koncepcję, aby przygotować wersję przeniesienia Urzędu Starostwa Powiatowego znajdującego się w dwóch budynkach przy ulicy Prusa 5 i Sienkiewicza 11 do obiektu po szkolnego. Do 7 listopada miała być przygotowana koncepcja zorganizowania tam Starostwa. Ta koncepcja zakłada, że na poziomach najniższych będą archiwa, na poziomie wysokiego parteru będzie biuro obsługi interesantów i kilka wydziałów, na pierwszym piętrze znaczącą część będzie zajmował wydział geodezji i kartografii. Na tych dwóch poziomach jesteśmy w stanie zorganizować te biura, które funkcjonują w Starostwie Powiatowym w obydwu budynkach, przy czym na trzecim poziomie ulokuje się dwa wydziały. Docelowo, gdybyśmy również poddasze zagospodarowali, to można by tam wprowadzić Powiatowy Urząd Pracy. Zamierzamy zorganizować nową usługę: biuro obsługi interesanta, gdyż w obecnych dwóch budynkach jest to trudne do realizacji. Jeśli takie biuro zostanie utworzone, każdy klient mógłby uzyskać pełne informacje na interesujący go temat. Wykluczono by taką możliwość, że klienci biegają po wszystkich piętrach, by załatwić jakąś sprawę. W budynku na Boh. Getta istnieje możliwość zorganizowania takiego biura. Ponadto również można przewidzieć przeznaczenie aktualnej sali gimnastycznej na salę konferencyjno-kongresowo-edukacyjno-szkoleniową. W Ząbkowicach nie ma takiej dużej sali. W momencie, gdy jest do zorganizowania spotkanie na trzysta osób, zaczynają się problemy. Są tam możliwości z wykorzystaniem łącznika i zaplecza, by stworzyć tam takie centrum z możliwością obsługi kateringowej , symultanicznego tłumaczenia, z zapleczami innego typu. Tam znalazłyby się wszystkie elementy nagłośnieniowe, klimatyzacyjne, rzutniki multimedialne, czyli pełna obsługa konferencyjnej sali. Na terenie Ząbkowic nie ma takiej sali w ogóle. Sala ta nie służyłaby wyłącznie Starostwu, ale całemu społeczeństwu na tego typu spotkania.

- Wszyscy ząbkowiczanie wiedzą o tym, że o ten budynek zabiegał urząd celny.

RN – Urząd celny nie jest zainteresowany tak dużym budynkiem. Natomiast z pewnością przejąłby budynek, gdzie obecnie mieści się Starostwo.

- Wiadomo też, że dyrekcja Szkoły nr 2 zabiega o salę gimnastyczną dla swoich potrzeb.
RN – W tej chwili jesteśmy po spotkaniu z panem Burmistrzem. Zarząd przyjął projekt porozumienia z Gminą. Jeżeli Gmina zaakceptuje ten projekt, sala gimnastyczna zostanie przekazana tymczasowo Szkole nr 2.

- Czyli oddajecie salę gimnastyczną na użytek Szkoły Podstawowej nr 2. To wobec tego co z projektem sali konferencyjnej?

RN – Jest to kwestia rozłożenia w czasie. Zrealizowanie projektu wymaga zorganizowania środków finansowych. Jeśli Rada Powiatu podejmie taką decyzję, że wchodzimy w ten temat, trzeba będzie sporządzić dokumentację, zacząć szukać środków, bo dzisiaj nie mając jeszcze decyzji, trudno powiedzieć, że te plany zostaną zrealizowane.

- Ale miałam przyjemność oglądać już dokument zawierający plany rozlokowania poszczególnych wydziałów Starostwa w budynku po szkolnym.

RN – Jest już opracowana konkretna koncepcja zorganizowania tam Starostwa.

- A jak Rada ustosunkowuje się do tej koncepcji?

RN – Będzie to dopiero przedmiotem obrad Rady Powiatu. Posiedzenia są planowane na 18 i 28 grudnia. Jeżeli zapadną decyzje dotyczące modernizacji obiektu pod potrzeby Starostwa, to w tym momencie uruchomimy kolejne działania. Samo wykonanie tej inwestycji będzie wymagało opracowania dokumentacji, uzyskania stosownych pozwoleń a następnie uruchomienie już konkretnych działań w zakresie poszukiwania konkretnych środków finansowych.

- Czy poszukiwanie tych środków zakłada budżet na rok 2008?

RN – Tak, bo w tej chwili mamy pewne środki przewidziane na to zadanie w budżecie z uwagi na to, że chcący poszukiwać środków, zawsze trzeba mieć wkład własny. Nie dostanie się pieniędzy, jeśli w ogóle nie ma się swoich.

- Rozumiem, że Starostwo liczy na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych?

RN – Liczymy na różne źródła. Z funduszy unijnych, z funduszy ochrony środowiska czy geodezyjnych.

- Kiedy rozpoczną się konkretne działania w tym temacie?

RN – Jeśli Rada podejmie taką decyzję, to ruszamy z tym zadaniem.

- Wobec tego w 2008 r. jakie czynności byłyby wykonane?

RN – Dokumentacja techniczna i zrobienie montażu finansowego. Być może ruszenie pod koniec roku z częścią remontów.

- Z tego wynika, że sala gimnastyczna zostałaby przekazana Szkole Podstawowej na krótki okres.

RN – Nie sądzę, że krótki. Będzie to, oczywiście, zależało, jakie pieniądze zostaną zgromadzone. Ale naprzód musi Rada Powiatu zatwierdzić te propozycje.

- Dziękuję za informacje.

Elżbieta Brylińska

Copyright © 2015
4061438 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: