KONKURS ,, MłODZI FILMOWCY"
Dodane przez natalia smolen dnia Marzec 19 2009 21:40:39
KONKURS ,, MłODZI FILMOWCY"

www.lozabkowice.pl


Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
Cel konkursu:
• upowszechnienie wiedzy o technologii filmowej, animacji i reżyserii,
• rozpropagowanie nowych technologii informatycznych i multimedialnych,
• zainteresowanie młodzieży problematyką społeczną,
• zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych i ma związek z organizowanym po raz drugi Przeglądem Filmów Uczniowskich w Ziębicach.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
I. Film animowany (wykonany dowolną technologią, np. w programie Power Point lub programach do animacji komputerowej np. Cartoon Maker PL, Board FrazPC, Flash Macromedia).
II. Film krótkometrażowy (dokumentalny lub fabularny).
3. Maksymalny czas trwania filmu 10 minut. Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy obrażające czyjąś godność, zawierające treści wulgarne, propagujące niepożądane społecznie i wychowawczo zjawiska. Dopuszcza się prace zespołowe, np. reprezentacja szkoły.
4. Tematyka: tematy filmów powinny dotyczyć aktualnej problematyki społecznej, np. istotnych kwestii dla mieszkańców miasta, miejscowości, osiedla, grupy lub szkoły, życia młodzieży, problemów młodych ludzi itp.
5. Prace należy nagrać na płytę CD lub DVD. Do płyty należy dołączyć pisemną informację zawierającą następujące elementy:
- autor lub autorzy (imię i nazwisko), adres, szkoła,
- tytuł filmu,
- nazwa programu komputerowego, który został użyty do stworzenia filmu (dotyczy animacji),
- oświadczenie autora, że jest twórcą dostarczonego materiału filmowego,
- oświadczenie osób, które wystąpiły w filmie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w konkursie oraz w publicznym pokazie podczas II Przeglądu Filmów Uczniowskich w Ziębicach w czerwcu br.
6. Prace oceni niezależne 6-osobowe jury powołane przez organizatora konkursu, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny filmu, plastyki i literatury. Dwie osoby z jury będą reprezentowały młodzież.
7. Nagrody:
* I, II i III nagroda – udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez fachowców z dziedziny filmu, promocja filmu (m.in. przekazanie nagrodzonych filmów producentom) oraz nagrody rzeczowe m.in. oprogramowanie do obróbki cyfrowej filmów. Warto wspomnieć, że na kanwie ubiegłorocznego nagrodzonego filmu zostanie nakręcony film przez Telewizję Polską, a młodzi filmowcy mieli okazję zaistnieć w spotkaniach filmoznawczych.
8. Termin składania prac (osobiście lub pocztą) do 30 maja 2009 roku. Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice.
9. 17 czerwca 2009 r. w Ziębicach zostanie zorganizowany II Przegląd Filmów Uczniowskich, na którym zaprezentujemy najlepsze produkcje. Wtedy też nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
10. Więcej informacji można uzyskać u organizatora konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, tel. 074 819 15 22, zspziebice@interia.pl. Osoba wyznaczona do udzielania informacji: Małgorzata Noculak.

Rozszerzona zawartość newsa