Historyczny moment w dziejach LO w Ząbkowicach śl.
Dodane przez Administrator dnia Padziernik 02 2007 07:19:12
Historyczny moment w dziejach LO w Ząbkowicach śl...

Więcej zdjęć...

Rozszerzona zawartość newsa
Ten historyczny moment uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach śl. mają za sobą.

W auli przy Powstańców Warszawy 8b została otwarta nowa karta historii tego Liceum. Tutaj o godz. 10.30 wprowadzono uroczyście sztandar Szkoły. W tym ważnym momencie uczestniczyli Radni Powiatu, Starosta, pan Ryszard Nowak, Wicestarosta, pan Tadeusz Cymbała, sekretarz, pan Józef Halarewicz, skarbnik powiatu, pani Urszula Rabiej, kierownik Wydziału Oświaty, pani Ewa Kierepka-Czeleń, proboszcz parafii św. Jadwigi, ks. Bogdan Wolniewicz, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektor ZOK-u, pani Danuta Tkaczonek, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie. Obecność szacownych gości uświetniła tę imprezę. Po odśpiewaniu państwowego hymnu uroczystość rozpoczęła się poetycko-muzyczną uwerturą nawiązującą do sytuacji Szkoły.

Dyrektor LO, pani Wiesława Kurzyńska, rozpoczynając przemówienie, podkreśliła wagę wydarzenia, przypomniała najważniejsze fakty z historii LO, wyraziła przekonanie, iż wypracowane tradycje stanowią mocny fundament, na bazie którego można budować teraźniejszość i przyszłość. Wśród grona, uczniów, rodziców są pasjonaci, którzy z pewnością nie pozwolą zagubić cennych osiągnięć Szkoły i będą tworzyć nowe.

Starosta wręczył stypendia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymali je: J.K. Piasecka, E. Kita, A.A. Olewicz, S. łach, T. Berliński, T. Zięcik, M. Błaźniak, M.D. Krawiec, M.Grabas,, M.M. Albin. Pan Ryszard Nowak wyraził nadzieję, że młodzież szybko zaadoptuje się w nowej szkole i ją polubi, nawiązał do tragedii września a także podkreślił obecność naszego kraju w UE i to, że Polska wniosła w jej tradycje najpiękniejsze cechy: patriotyzm, umiłowanie wolności, rzetelność w zakresie edukacji.

Głos zabrał także ks. Bogdan Wolniewicz, proboszcz parafii, w której znajduje się Szkoła. Wskazał na konieczność wewnętrznego samodoskonalenia, pokładania nadziei w Boskiej Opatrzności, położył szczególny akcent na relacje międzyludzkie, przede wszystkim wymóg wzajemnej życzliwości.

Po przemówieniach miała miejsce część artystyczna przygotowana przez kl. IIa i zespół muzyczny. Kończąc uroczystość, dyrektor LO, Wiesława Kurzyńska wręczyła dyplom i „Władka” panu Adamowi Kądziołce, który w czasie wakacji przysłużył się Szkole podczas przeprowadzki oraz podziękowała wszystkim za obecność.


Elżbieta Brylińska