NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0
Dodane przez Administrator dnia Marzec 17 2022 13:33:59

Miło nam poinformować...

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi otrzymała dotację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, a także zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych (sprzęt komputerowy, regały itp.). W ubiegłym roku nasza biblioteka szkolna również uzyskała dotację w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” przeznaczoną głównie na zakup nowości wydawniczych, co pozwoliło znacząco uatrakcyjnić ofertę czytelniczą skierowaną do całej społeczności szkolnej, a także podniosło poziom czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

W 2022 r. pozyskane środki, opierając się na ubiegłorocznych doświadczeniach, przeznaczymy zgodnie z wytyczonymi celami dotacji, na zakup literatury historycznej oraz lektur z języka polskiego i nowości wydawniczych dla młodzieży.

Niedługo – przez dziennik elektroniczny – dotrą do całej społeczności szkolnej: Uczniów, Rodziców/prawnych opiekunów i Nauczycieli ankiety, w których znajdą się pytania dotyczące książek potrzebnych w bibliotece Liceum. Tylko konsultowanie planów zakupowych pozwoli na optymalne wykorzystanie pozyskanych środków. Indywidualnie propozycje zakupów ciekawych książek, które mogłyby wzbogacić zbiory naszej biblioteki szkolnej w ramach uzyskanej dotacji, można również wysyłać do nauczyciela bibliotekarza przez dziennik elektroniczny Librus – do 28. marca 2022 r. (Nauczyciele – Agnieszka Felka). Podobnie jak w ubiegłym roku nie można kupić podręczników. Wszystkie zgłaszane propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem ich przydatności, biorąc pod uwagę aktualne zasoby naszych zbiorów i realne potrzeby Czytelników. Lista książek i elementów wyposażenia biblioteki zaplanowanych do kupienia zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

Dyrektor p. Tomasz Błauciak
Agnieszka Felka