Realizacja projektu w Powiecie Ząbkowickim pod nazwą „Zdalna Szkoła”.
Dodane przez Administrator dnia Maj 29 2020 10:17:36
Album foto

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ...

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Powiat Ząbkowicki otrzymał grant w wysokości 80 000,00 zł na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Z otrzymanych środków powiat ząbkowicki zakupił 31 laptopów, z których 8 trafiło do naszej szkoły. Laptopy te będą wykorzystywane do nauki zdalnej przez uczniów naszej szkoły.

Tekst i foto: Pani Sylwia Machnik