Wszechnica Chemiczna
Dodane przez Administrator dnia Grudzie 11 2019 08:30:34

23 listopada 2019 r. znów spotkałyśmy się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem uczniowie z klasy II a o profilu biologiczno - chemicznym brali udział w wykładzie na temat „Teoretycznego modelowania molekularnego, czyli nowego narzędzia chemii" prowadzonym przez prof. dr. hab. Zdzisława Latajke.

Czytaj więcej...


Rozszerzona zawartość newsa

23 listopada 2019 r. znów spotkałyśmy się na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem uczniowie z klasy II a o profilu biologiczno - chemicznym brali udział w wykładzie na temat „Teoretycznego modelowania molekularnego, czyli nowego narzędzia chemii" prowadzonym przez prof. dr. hab. Zdzisława Latajke.
Wykład uświadomił nam, jak wielkie znaczenie ma technologia w chemii, a w szczególności symulacja komputerowa. Obliczenia, które są wykonywane za pomocą komputera mają większy wpływ na rozwój chemii niż tradycyjne eksperymenty. Oczywiście nie możemy zapominać, że chemia obliczeniowa nie zastępuje w 100% badań eksperymentalnych wykonanych przez ludzi.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Zacznijmy od tego iż, rozróżniamy trzy typy chemii:

-chemię teoretyczną, która polega na rozwijaniu modeli matematycznych do opisu układów chemicznych,

-chemię obliczeniową, która używa komputerów do znalezienia numerycznych rozwiązań dla modeli matematycznych,

-chemię kwantową, która stosuje elementy mechaniki kwantowej do opisu układów chemicznych.

Ciekawym faktem jest także powstanie chemii kwantowej, którą zapoczątkowały badania E.U. Condona, W. Heitlera i F. Londona w 1927 r. Dotyczyły one wyjaśnienia istnienia wiązania chemicznego w cząsteczce wodoru H2. Jako oddzielna dyscyplina nauki, chemia kwantowa, wyodrębniła się po II wojnie światowej. Jej rozwój jest ściśle związany z rozwojem nowoczesnej techniki obliczeniowej. Stosowanie komputerów umożliwia dokładne wykonywanie bardzo skomplikowanych obliczeń w odniesieniu do coraz bardziej złożonych układów i jest ograniczone jedynie szybkością komputerów i wielkością ich pamięci. W Polsce badania naukowe w zakresie chemii kwantowej prowadzi się głównie w Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Jednym z twórców chemii kwantowej w Polsce jest Włodzimierz Kołos.

W 1967 utworzono Międzynarodową Akademię Nauk Kwantowo-Molekularnych z siedzibą w Mentonie we Francji. Akademia organizuje co 3 lata Międzynarodowe Kongresy Chemii Kwantowej oraz przyznaje co roku medal za osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie (Kołos 1967, B. Jeziorski 1987). Prace z zakresu chemii kwantowej są publikowane w „International Journal of Quantum Chemistry” wyd. w Nowym Jorku, „Theoretica Chimica Acta” wyd. w Berlinie oraz „Molecular Physics” ukazującym się w Londynie.

Wykład zawierał mnóstwo ciekawostek. Dla nas – chemików była to możliwość poznania studenckiego świata, ale i też okazja do poznania wielu nowych i interesujących rzeczy. Wykłady prowadzone były w bardzo miłej atmosferze. Profesorowie próbują w jak najlepszy sposób przekazać nam wiedzę, abyśmy wyszli z zajęć, jak to na ucznia przystało, z głową pełną nowych wiadomości!
Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład w ramach zajęć Wszechnicy Chemicznej, na który i was serdecznie zapraszamy!!!

Tekst i foto:
Paula Bernaczek, Julia Cheda, Klaudia Gancarz, Wiktoria Polasińska, kl. II a