Honorowy tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY"
Dodane przez Administrator dnia Stycze 14 2019 11:04:03

Opublikowano najnowszy Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019. W kategorii liceów nasza Szkoła znalazła się na 412. miejscu w Polsce i uzyskała honorowy tytuł "Srebrnej Szkoły 2019"

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa

Opublikowano najnowszy Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019. W kategorii liceów nasza Szkoła znalazła się na 412. miejscu w Polsce i uzyskała honorowy tytuł "Srebrnej Szkoły 2019" (Szkoła trzykrotnie otrzymała wcześniej tytuł Brązowej Szkoły"). Ten specjalny tytuł i wyróżnienie graficzne stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania. Autorzy rankingu analizowali wyniki 2126 szkół licealnych, biorąc pod uwagę następujące trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.
Nasze Liceum poprawiło swoją pozycję z ubiegłego roku, kiedy to uplasowało się na 436. miejscu. Na Dolnym Śląsku Liceum w zeszłym roku było na 29. miejscu, w tym na 31. Dodać jednak trzeba, że utrzymuje się wciąż wśród 50 najlepszych liceów w woj. dolnośląskim.
Efekty pracy edukacyjnej potwierdzają również dane zamieszczone w wewnętrznym dokumencie Szkoły "Raporcie maturalnym 2018".
Poniższe zestawienie tabelaryczne ilustruje zdawalność egzaminu dojrzałości:Wysoki poziom nauczania z przedmiotów maturalnych (języka polskiego i matematyki) na obu poziomach potwierdza również wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej publikowany na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Świadczy on o dużym przyroście wiedzy z tych przedmiotów oraz wskazuje naszą szkołę w tym obszarze jako ,,szkołę sukcesu”.

tekst: Urszula Zachara