LICEALISTA WSZECHSTRONNY – WITOLD PODRAZA
Dodane przez Administrator dnia Padziernik 04 2018 11:57:21

Dnia 27 września na sesji Rady Powiatu miałem zaszczyt otrzymać Nagrodę Zarządu Powiatu Ząbkowickiego, którą uzyskałem za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018, kiedy to uzyskałem średnią ocen 5,47 oraz brałem udział w różnych konkursach i olimpiadach.

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 27 września na sesji Rady Powiatu miałem zaszczyt otrzymać Nagrodę Zarządu Powiatu Ząbkowickiego, którą uzyskałem za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018, kiedy to uzyskałem średnią ocen 5,47 oraz brałem udział w różnych konkursach i olimpiadach.
Jedną z nich była Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Pierwszy jej etap polegał na napisaniu pracy na temat wybrany z podanych przez Komitet Główny. Należało zrealizować założone dla niego dyspozycje. Mój brzmiał: „Wizerunki władców w polskim piśmiennictwie epok dawnych”, na który to napisałem pracę przedstawiającą m. in. ich ewolucję i wykorzystanie w kronikach oraz innych staropolskich dziełach, traktujących o władcach. Przeanalizowałem też zastosowane środki stylistyczne i odwołania do tradycji antycznych. Ponadto w pracy uwzględniłem charakterystyczne dla różnych epok cechy i formy literackie. Dzięki mojej pracy zakwalifikowałem się do II etapu olimpiady, który miał miejsce we Wrocławiu i polegał na rozwiązaniu testu językowego oraz napisaniu pracy na jeden z kilku podanych tematów. Moim wyborem była analiza wiersza Juliana Przybosia „Do ciebie o mnie” pod kątem odpowiedzi na pytanie „Jak wyrzec urzeczenie?”.
W klasie pierwszej brałem udział w etapach szkolnym i okręgowym Olimpiady Języka Niemieckiego, polegającej na rozwiązywaniu testów językowych, zadań otwartych i tłumaczeniu zdań. Zdobyłem także II miejsce w dyktandzie o tytuł Ząbkowickiego Mistrza Ortografii i uzyskałem I miejsce w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Brałem także udział w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Zająłem I miejsce w konkursie wiedzy o współczesnej polszczyźnie oraz w dyktandzie, które zostały zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w 2017.

Interesuję się wieloma dziedzinami, między innymi matematyką, językami obcymi, językiem polskim, historią i lubię poznawać nowe rzeczy z nimi związane. Właśnie z tego względu, w celu rozwijania moich zainteresowań, wziąłem udział w powyższych konkursach. Dzięki temu znacznie poszerzyłem swoją wiedzę i poznałem nowe zagadnienia, które bez wątpienia przydadzą mi się w dalszym życiu i nauce. Ponadto uczestnictwo w olimpiadach i konkursach umożliwia ćwiczenie oraz doskonalenie swoich umiejętności. Oczywiście na dobre przygotowanie się do nich trzeba poświęcać sporo czasu, co wiąże się z wyrzeczeniami, jednakże efekt końcowy bez wątpienia jest tego warty i daje niesamowitą satysfakcję, dlatego gorąco zachęcam do brania udziału w tych wydarzeniach!

Tekst: Witold Podraza, kl. IId
Foto: pan Krzysztof Kotowicz – zabkowice4you