Piękne zabytki, super integracja, wielkie doświadczenie, niezapomniany wyjazd, czyli EUROSCOLA 2018
Dodane przez Administrator dnia Marzec 06 2018 11:17:26

Euroscola to konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Główną nagrodą jest dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbywa się spotkanie zwycięzców Euroscoli z całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa

Euroscola to konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Główną nagrodą jest dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbywa się spotkanie zwycięzców Euroscoli z całej Unii Europejskiej.

Obecna klasa III B o profilu społeczno- prawnym Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. wystartowała w takim konkursie i 15 lutego 2018 roku uczestniczyła, obok uczniów z 21 państw, w kolejnej sesji plenarnej. Posiedzenie trwało 10 godzin, oczywiście z przerwami na śniadanie i obiad. Pierwsza część prac odbywała się w międzynarodowych grupach roboczych. Zadaniem było przygotowanie tekstu rezolucji w następujących sprawach:
1. Jak wspierać trwały rozwój gospodarczy niezagrażający środowisku naszej Planety?
2. Czy można ograniczyć prawa człowieka, jeżeli w grę wchodzi bezpieczeństwo? Jakie znaczenie dla kultury obywatelskiej w Europie ma wolność słowa, równość kobiet i mężczyzn, ochrona danych osobowych? Co robić, kiedy jedno z państw członkowskich łamie te zasady?
3. Czy można promować różnorodność kulturową Europy? Jakie przedsięwzięcia organizować, aby wspierać dialog międzykulturowy?
4. Jak wyobrażam sobie przyszłość Europy? Jakie stosunki Europa powinna utrzymywać z sąsiadami? W jakim stopniu propagować europejskie wartości na świecie?
5. Jaką rolę powinna odgrywać Europa w dziedzinie migracji i integracji? Jak zarządzać migracją w regionie europejsko-śródziemnomorskim? Czy Europa ma obowiązek być solidarna?
6. Zatrudnienie ludzi młodych – wyzwanie dla Europy? Jakie środki powinny przedsięwziąć państwa członkowskie i UE, aby bardziej sprzyjać zatrudnieniu ludzi młodych?

Bardzo ciekawe przeżycie: być wśród przedstawicieli ponad 20 państw i z nimi debatować!

Jeszcze przed obiadem w sali plenarnej PE uczniowie prezentowali swoje szkoły, klasy i miejscowości, z których pochodzą. Krzywa wieża na wielkim telebimie prezentowała się świetnie!
Nie zabrakło również dyskusji o najważniejszych problemach współczesnej Europy. Młodzież zwracała uwagę na zanieczyszczenie środowiska, problemy związane z brakiem pracy dla młodzieży, zagrożenia wynikające z rozwijającego się w Europie populizmu i nacjonalizmu. Dyskutowano o uchodźcach i emigrantach. Szczególnie Grecy podkreślali potrzebę uzyskania wsparcia od innych państw członkowskich, aby mogli skutecznie pomagać tym ludziom, którzy przybywają z Afryki.
W części popołudniowej przedstawiciele grup prezentowali wyniki debaty oraz przygotowany tekst rezolucji. Następnie odbywało się głosowanie nad jej przyjęciem bądź odrzuceniem.
Swoje spotkanie mieli też opiekunowie grup. Nauczyciele dyskutowali z administratorami Parlamentu na temat zagrożeń demokracji oraz roli edukacji w poszczególnych państwach członkowskich Unii.
Edycję Euroscoli zakończyła V symfonia Beethovena pełniąca rolę hymnu Unii Europejskiej.

Pobyt w siedzibie Parlamentu Europejskiego oraz zwiedzanie państw europejskich dają ogromną motywację do nauki!

Wyjazd na sesję PE to również niezapomniana wyprawa turystyczna. Korzystając z okazji, zwiedziliśmy Drezno, Norymbergę i Strasburg.
Zachwycaliśmy się pięknymi widokami, powtarzaliśmy dzięki przewodnikowi, panu Jerzemu Organiściakowi, zagadnienia z historii, smakowaliśmy kuchnię francuską, niemiecką, czeską i integrowaliśmy się z przedstawicielami wielu państw. Widok katedry w Strasburgu- bezcenny;)

Film z obrad Parlamentu Europejskiego dostępny na stronach https://youtu.be/vqbVK6v5P4M
i https://www.facebook.com/euroscola/videos/1599092550160395/

Najlepszy wyjazd, niezapomniane doświadczenia i wspaniałe miejsca do zwiedzania!

Opinie zebrała i informacje zredagowała pani Marzanna Tusznio, wychowawczyni klasy III B.

Foto: uczestnicy wyjazdu


Dziękuję Jolancie Depczyńskiej, Jerzemu Organiściakowi, Marcinowi Kiejpaszowi, Krzysztofowi Materakowi, Bogusławowi Wołyńcowi za wszelką pomoc w zorganizowaniu tej wyprawy! MT