Uczniowie wybierali uczniów
Dodane przez Administrator dnia Marzec 05 2018 14:05:23

Kończy się kadencja obecnego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia, dlatego 27 lutego br. w naszym Liceum zostały przeprowadzone wybory do tych organów.

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa

Kończy się kadencja obecnego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia, dlatego 27 lutego br. w naszym Liceum zostały przeprowadzone wybory do tych organów. W tym samym czasie głosujący opowiadali się także za przyjęciem bądź odrzuceniem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Regulaminu Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia oraz Regulaminu Szkolnego Wolontariatu, z którymi to dokumentami zapoznali się wcześniej, na godzinach wychowawczych.

W skład komisji wyborczej wchodziły uczennice klasy IIb: Katarzyna Klisiewicz, Natalia Fedko oraz Agata Trasper. Przeprowadzeniem głosowania w sprawie regulaminów zajął się Filip Zielonka /2b/.

Wydanych zostało 312 kart do głosowania, na których do wyboru było trzech kandydatów do samorządu: Martyna Wójcicka (1d), Barbara Osadnik (1d), £ukasz Jednak /1b/. Podobna sytuacja była na kartach głosowania na Rzecznika Praw Ucznia z tą różnicą, że tam wybierano między Kamilą £yko (1a) i Filipem Zielonką /2b/.

Wyniki zostały ogłoszone następnego dnia: przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został £ukasz Jednak (152 głosy), zastępcą Barbara Osadnik (95 głosów), a sekretarzem Martyna Wójcicka (49 głosów). Rzecznikiem Praw Ucznia został ponownie Filip Zielonka z liczbą 236 głosów.

Większością głosów wszystkie trzy regulaminy zostały zaakceptowane, będą obowiązywały po przyjęciu nowego Statutu Szkoły.

Wszystkim kandydatom oraz wybranym gratulujemy i oczekujemy wydajnej pracy!

Tekst: Katarzyna Klisiewicz, kl. IIb
Foto: Filip Zielonka, kl. IIb