Pracowite ferie
Dodane przez Administrator dnia Luty 09 2018 08:30:43

Niektórzy podczas zimowej przerwy wypoczywają, ale ambitni uczniowie naszej Szkoły postanowili część wolnego poświęcić na naukę.

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa

Niektórzy podczas zimowej przerwy wypoczywają, ale ambitni uczniowie naszej Szkoły postanowili część wolnego poświęcić na naukę.

W czasie ferii zimowych, trwających w tym roku od 15 do 26 stycznia, prowadzone były dodatkowe zajęcia mające na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy uczniów przygotowujących się do matury. Także uczniowie klas pierwszych i drugich wykorzystywali możliwość nadrobienia zaległości semestralnych, by poprawić wyniki klasyfikacji śródrocznej. Przyjemna atmosfera i podejście nauczycieli do uczniów powodowały zadowolenie uczestników. Skupiono się na dwóch ważnych przedmiotach, czyli języku polskim i matematyce, były także ćwiczenia z historii. Dodatkowo Dagmara i Witek przygotowywali się do okręgowego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem pani Urszuli Zachary.

Ale szkoła to nie tylko nauka uczniów. Nie rozstawali się z miejscem pracy także pan dyrektor Tomasz Błauciak i pani wicedyrektor Mariola Hajduk, wytrwale pochylając się nad różnymi planami do drugiego semestru, a także… przyszłego roku szkolnego. Pracownicy obsługi również nie mieli ferii, np. panowie konserwatorzy odnowili zaplecze w gabinecie chemicznym przed oczekiwaniem na nowe odczynniki, sprzęt laboratoryjny i wyposażenie gabinetu.

tekst: Amelia Smarżyk, kl. IIIa
foto: uczniowie i nauczyciele przebywający w szkole podczas ferii