Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich informuje ...
Informacje dla Rodziców i nie tylko

C K EM E NStatut Liceum

Rok szkolny 2019-2020

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 18 września 2019 roku o godzinie 17.00

____________________________________________________________________________

     Dokumenty pracy szkoły


·        Harmonogram spotkań z rodzicami

·        Zasady przydzielania uczniów do grup językowych

·        Koncepcja pracy szkoły

       Zarządzenia

·        Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

       Inne dokumenty

·        List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

____________________________________________________________________________

Rok szkolny 2019 / 2020