Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich informuje ...
Informacje dla Rodziców i nie tylko

C K EM E NStatut Liceum

Rok szkolny 2017-2018

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 20 września 2017 roku o godzinie 17.00

____________________________________________________________________________

     Dokumenty pracy szkoły


·        Deklaracja rezygnacji z udziału w zajęciach "Wychowanie do życia  w rodzini"

·        Informacja w sprawie rezygnacji z udziału w zajęciach "Wychowanie do życia  w rodzinie"  

·        Harmonogram spotkań z rodzicami

·        Harmonogram uroczystości i apeli

·        Plan pracy szkoły

·        Procedury dotyczące uczestnictwa w zajęciach religii-etyki

·        Zasady przydzielania uczniów do grup językowych

·        Koncepcja pracy szkoły

   

       Zarządzenia


·        Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

 

____________________________________________________________________________

Rok szkolny 2017 / 2018