10/14 28.09.07 10:05 Obraz 001
Obraz 001
Camera information
JAlbum 7.1